Iespēja nopelnīt arvienkāršām tiešsaistes intervijām

Pārlūkojiet pieejamās tiešsaistes intervijas, piesakieties un nopelniet, veicot vienkāršu lingvistisko interviju tiešsaistē, kas palīdzēs uzlabot klīniskajos pētījumos izmantoto dokumentu tulkojumus.

Studies

KAS MĒS ESAM

Mēs tulkojam un apstiprinām klīnisko pētījumu dokumentāciju

Mēs tulkojam gan pacientiem, gan ārstiem sagatavotos ar klīniskajiem pētījumiem saistītos dokumentus. Skaidri saprotamiem tulkojumiem zinātnēs par dzīvību ir izšķiroša nozīme visām mērķauditorijām — tie var glābt dzīvības. Mērķa teksta kvalitāte un saprotamība tiek novērtēta, veicot kognitīvās iztaujājošās intervijas, kuru gaitā intervējamās personas palīdz mums pārbaudīt tulkojuma atbilstību savā dzimtajā valodā.

Mēs esam valodu pakalpojumu sniedzējs, kurš specializējas klīnisko pētījumu dokumentu tulkošanā. Ar profesionālu valodnieku, ārstu, kā arī nespeciālistu palīdzību mēs nodrošinām pilnīgus, atbilstošus un nepārprotamus tulkojumus, kas sekmē veiksmīgus pētījumu rezultātus.

KAS IR KOGNITĪVĀ IZTAUJĀŠANA?

Tiešsaistes intervijas, kas palīdz uzlabot tulkojumus

Kognitīvās iztaujāšanas ir īsas — parasti stundu garas — intervijas, lai pārbaudītu, vai klīniskā pētījuma mērķiem veiktais teksta tulkojums būs pilnībā saprotams turpmākajiem lietotājiem. Šīs intervijas palīdz sasniegt labākus rezultātus “īsto” pacientu intervijās, kā arī maksimāli uzlabot visus klīniskajos pētījumos izmantotos tulkotos materiālus.

PALĪDZIET UZLABOT TULKOJUMUS UN NOPELNIET

Piesakieties uz interviju

Palīdziet mums nodrošināt nevainojamu tulkojumu kvalitāti. Pārlūkojiet mūsu pētījumus un piesakieties piemērotai intervijai. Visas mūsu intervijas ir:

check

TIEŠSAISTĒ

Jums nav nekur jādodas, lai sniegtu interviju. Jūs varat atbildēt uz jautājumiem, neizejot no mājas. Jums ir nepieciešams tikai dators ar interneta pieslēgumu, kameru un mikrofonu, planšetdators vai viedtālrunis.

check

ANONĪMAS

Personas dati tiek uzglabāti un apstrādāti saskaņā ar Ungārijas un starptautiskajiem noteikumiem datu aizsardzības jomā, interviju rezultāti tiek iegūti un apkopoti anonīmi.

check

VIENKĀRŠAS

Nav nepieciešamas iepriekšējas vai specifiskas zināšanas, taču attiecīgajai valodai ir jābūt jūsu dzimtajai valodai.

check

ĪSAS

Jūsu laiks ir vērtīgs — intervija ir tikai stundu gara un nav nepieciešamas papildu darbības.

Cognitive debriefing interview

PRIEKŠROCĪBAS

Kādēļ pieteikties

You can help

PALĪDZIET PACIENTIEM

Pētījumā, kurā jūs piedalāties, pētītās zāles var glābt dzīvības vai radikāli izmainīt konkrētu slimību ārstēšanu.

Research

PALĪDZIET ĀRSTIEM

Skaidri saprotams tulkojums nodrošina precīzākus rezultātus, tādējādi pētījumā iesaistītajiem ārstiem būs ticamāki dati, kurus viņi varēs izmantot, lai novērtētu ārstēšanas panākumus.

You can earn money

NOPELNIET

Par katru interviju tiek samaksāts, un maksājumu jūs saņemsiet dažu dienu laikā pēc intervijas.

KURŠ VAR PIEDALĪTIES

Prasības pieteikumam

Pirmkārt, valodai, kurā ir tulkota pētījuma dokumentācija, ir jābūt jūsu dzimtajai valodai. Dažiem pētījumiem tā ir vienīgā prasība — citiem var tikt izvirzītas īpašas demogrāfiskās prasības, piemēram, vecums, dzimums vai saslimšana vai simptoms, uz kuru ir vērsts klīniskais pētījums. Šīs prasības ir skaidri norādītas katram pieejamajam projektam.

KĀ PIETEIKTIES

Pieteikšanās kārtība

Pārlūkot pētījumus

APLŪKOJIET PIEEJAMOS PĒTĪJUMUS

Aplūkojiet mūsu pētījumus un izvēlieties sev piemēroto.

arrow
Fill in a form

AIZPILDIET PIETEIKUMA VEIDLAPU

Aizpildiet īso veidlapu izvēlētā pētījuma lapā.

arrow
Wait for reply

MĒS AR JUMS SAZINĀSIMIES

Mēs sazināmies ar jums dažu dienu laikā, lai ieplānotu interviju.

lvLatviešu valoda